برچسب: wordperss

نحوه افزودن کاربر مدیریت در وردپرس با استفاده از FTP

نحوه افزودن کاربر مدیریت در وردپرس با استفاده از FTP عدم دسترسی به قسمت مدیریت وردپرس برای ناامیدکننده است. به همین دلیل ما به شما نشان داده ایم که چگونه از طریق MySQL یک کاربر مدیر را در وردپرس اضافه کنید. اخیرا یکی از خوانندگان ما پرسید که آیا امکان افزودن کاربر مدیر در وردپرس […]

Back To Top