برچسب: تبلیغات

به سمت وب بدون آگهی، متنوع کردن اقتصاد آنلاین

تیم برنرزلی که هم پدر و هم مادرش ریاضیدان بودند به نحوه ای توسط این پدر و مادر تربیت شده بود که حتی بر روی میز شام هم از فرمول های ریاضی استفاده می کرد. وی در مدرسه (Sheen mount) دوران ابتدایی را گذراند. به طوری که یکی از سالن های این مدرسه به نام […]

Back To Top